Rachunkowość

Sprawozdawczość finansowa – sprawozdania finansowe spółek

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu lub kompilacji sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości lub międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR, MSSF).

Proponowany zakres współpracy:

  • opracowanie wzoru sprawozdania finansowego Katowice zgodnego z wymogami ustawy o rachunkowości lub międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR, MSSF)
  • sporządzenie jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • sporządzenie jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF),
  • pomoc w sporządzaniu okresowych raportów finansowych, m.in. na potrzeby GPW, Newconnect,
  • pomoc w sporządzeniu pakietów konsolidacyjnych,
  • pomoc w przekształcaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości na MSR/MSSF