Rachunkowość

Controlling i rachunkowość zarządcza

Oferta naszej Kancelarii w zakresie Controllingu Katowice związana jest z następującymi zagadnieniami:

  • planowanie, budżetowanie i prognozowanie
  • kontrola i optymalizacja kosztów
  • kontrola bieżących przepływów pieniężnych
  • budowa planów kont opartych na rachunkowości zarządczej i miejscach powstawania kosztów
  • analiza sprawozdań finansowych
  • pomoc w interpretacji wyników i wskaźników finansowych