Doradztwo finansowe

Due diligence dla inwestorów strategicznych – analiza ekonomiczno-finansowa

Due Diligence stanowi złożoną i pogłębioną analizę stanu przedsiębiorstwa. Ma na celu identyfikację oraz kwantyfikację ryzyk i zagrożeń związanych z potencjalną inwestycją. Do każdego projektu Due Deligence Katowice podchodzimy w sposób indywidualny, z należytą starannością. Z każdej przeprowadzonej analizy wyciągamy wnioski końcowe, niezbędne przy ocenie inwestycji.