Rachunkowość

Szkolenia z zakresu rachunkowości

Organizujemy szkolenia otwarte oraz szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb danej Jednostki.

Oferujemy szkolenia Katowice z zakresu rachunkowości dotyczące m.in. zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdań finansowych z uwzględnieniem wymogów standardów krajowych (ustawa o rachunkowości) lub międzynarodowych (MSR/MSSF).