Rachunkowość

Kadry i płace

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia kadr i płac w Katowicach. Oferowana usługa polega na całkowitym lub częściowym przejęciu obowiązków związanych z naliczaniem płac oraz prowadzeniem spraw kadrowych. Zapewniamy wsparcie doświadczonego personelu oraz gwarancję bezpieczeństwa poufnych danych.

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

  • prowadzenie ewidencji osobowych,
  • kalkulację płac i sporządzania listy płac,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i zasiłków,
  • pełna obsługa w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS,
  • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT, ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA),
  • przygotowanie deklaracji PFRON,
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych (GUS),
  • sporządzanie rozliczeń podróży służbowych,
  • sporządzanie różnych zestawień na potrzeby klienta.