Rachunkowość

Doradztwo z zakresu rachunkowości

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie rachunkowości.

W ramach bieżącego doradztwa w zakresie rachunkowości Katowice oferujemy:

  • pomoc w opracowaniu polityki rachunkowości
  • pomoc w opracowaniu procedur w dziale księgowości oraz systemów kontroli wewnętrznej
  • opracowanie opinii i ekspertyz z zakresu rachunkowości
  • analiza ksiąg rachunkowych pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi
  • wsparcie działu księgowości oraz jego szkolenie