Podatki

Audyt prawno-podatkowy

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie audytów prawno – podatkowych w Katowicach. W szczególności takie badania są przeprowadzane przed dokonaniem połączenia z inną spółką, ale także przed nabyciem udziałów lub akcji spółek, przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Przeprowadzenie audytu podatkowego polega na badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych.