Doradztwo finansowe

Przygotowanie prospektów emisyjnych

Nasza Kancelaria wraz Grupą współpracujących Podmiotów oferuje kompleksową obsługę w zakresie procesu IPO (publicznej emisji akcji).

Proces ten można podzielić na dwa etapy:

Etap 1 weryfikacja potrzeb Spółki w zakresie działań finalizujących IPO.
Na tym wstępnym etapie proponujemy:

 • potwierdzenie wymaganej kwoty dofinansowania – pozyskania środków finansowych w ramach Publicznej Emisji Akcji;
 • zweryfikowanie formalnych możliwości wprowadzenia Spółki na GPW (np. poprzez weryfikację kapitalizacji);
 • rozmowy z Zarządem/Właścicielami w zakresie innych potencjalnych źródeł pozyskania kapitału;
 • wskazanie mocnych i słabych stron pozyskania kapitału poprzez GPW

Etap 2 przeprowadzenie procesu IPO.
Jeśli zostanie podjęta pozytywna decyzja odnośnie IPO oferujemy Państwu:

 • pomoc w przekształceniu podmiotu w spółkę akcyjną (jeśli podmiot nie został jeszcze przekształcony);
 • przygotowanie Biznes Planu prezentującego sposób wykorzystania pozyskanych środków finansowych;
 • przygotowanie wyceny Spółki w dwóch wariantach: przed procesem IPO i po pozyskaniu środków finansowych w ramach IPO;
 • zorganizowanie Grupy podmiotów uczestniczących w procesie upublicznienia: Dom Maklerski dostosowany do potrzeb projektu, Firma Consultingowa, Kancelaria Prawna, Biegli Rewidenci, Agencja Public Relations;
 • przygotowanie sprawozdania finansowego na potrzeby Prospektu Emisyjnego;
 • opracowanie części finansowo-organizacyjnej Prospektu Emisyjnego, również w zakresie należącym do Biegłych Rewidentów, nadzorowanie i koordynowanie pracy zaangażowanych podmiotów;
 • uczestniczenie w procedurze zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego;
 • reprezentowanie  Właścicieli/Zarządu Spółki w rozmowach z Domem Maklerskim w zakresie wyceny Spółki;
 • ustalenie strategii emisyjnej (cena emisyjna, liczba emitowanych akcji, dyskusja na temat celów emisji, itp.);
 • przygotowanie wraz z Domem Maklerskim prezentacji na potrzeby road show, podczas których oferta Spółki zostanie zaprezentowana inwestorom;
 • uczestniczenie w road show, po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego.

Nasi doradcy w Katowicach uczestniczyli w następujących projektach IPO:

 • Naftobudowa S.A
 • Budolpol Wrocław S.A. – dwie ostatnie publiczne Emisje.
 • GANT Development S.A. – dwie ostatnie publiczne Emisje.
 • Zakłady Lniarskie Orzeł Mysłakowice S.A.
 • GRAAL S.A.
 • Firma Handlowa JAGO S.A.:
  • Publiczna emisja akcji.
  • Memorandum Połączeniowe JAGO S.A. – STORMM S.A.
  • Prywatna emisja akcji i wprowadzenie akcji tejże emisji do publicznego obrotu.
 • STORMM S.A.
 • Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice S.A.
 • INTAKUS S.A.
 • VERTEX S.A.
 • BUMECH S.A. – audyt części finansowej.

Nasze usługi atestacyjne świadczone w ramach procesu IPO obejmują:

 • badania historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego,
 • badania informacji finansowej proforma,
 • badania prognoz finansowych i danych szacunkowych.

Jako audytorzy badaliśmy historyczne informacje finansowe zamieszczone w prospektach emisyjnych takich spółek jak BUMECH S.A. oraz IZO-BLOK S.A.