Doradztwo finansowe

Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskania kapitału z funduszu private equity

Nasza Kancelaria w Katowicach wraz Grupą współpracujących Podmiotów oferuje kompleksową obsługę w zakresie pozyskania kapitału z Funduszu Private Equity.

Proces ten można podzielić na dwa etapy:

Etap 1 weryfikacja potrzeb Spółki w zakresie działań finalizujących pozyskanie kapitału z Funduszu Private Equity.
Na tym wstępnym etapie proponujemy:

  • potwierdzenie wymaganej kwoty dofinansowania – pozyskania środków finansowych z Funduszu Private Equity;
  • rozmowy z Zarządem/Właścicielami w zakresie innych potencjalnych źródeł pozyskania kapitału;
  • wskazanie mocnych i słabych stron pozyskania kapitału z Funduszu Private Equity.

Etap 2 przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału z Funduszu Private Equity
Jeśli zostanie podjęta pozytywna decyzja odnośnie pozyskania kapitału z Funduszu Private Equity oferujemy Państwu:

  • przygotowanie Memorandum Informacyjnego oraz Biznes Planu prezentującego sposób wykorzystania pozyskanych środków finansowych;
  • przygotowanie wyceny Spółki;
  • wybór Funduszu Private Equity optymalnego dla danego projektu;
  • uczestnictwo w pisaniu Term Sheet i Umowy Inwestycyjnej;
  • negocjowanie warunków realizacji projektu;