Audyt

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg krajowych i międzynarodowych standardów

Nasza Kancelaria wraz Grupą współpracujących Podmiotów oferuje kompleksową obsługę w zakresie procesu IPO (publicznej emisji akcji).

Usługi atestacyjne świadczone przez nas w trakcie procesu IPO Katowice obejmują przede wszystkim:

  • badania historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego,
  • badania informacji finansowej proforma,
  • badania prognoz finansowych i danych szacunkowych.

Jako audytorzy badaliśmy historyczne informacje finansowe zamieszczone w prospektach emisyjnych takich spółek jak BUMECH S.A. oraz IZO-BLOK S.A.