Audyt

Usługi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, w tym badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału

Nasza Kancelaria oferuje usługi atestacyjne wynikające z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych.

Zakres tych usług obejmuje w szczególności:

 • badanie planów połączenia Spółek (art. 502-537 Kodeksu Spółek Handlowych)
 • badanie planów podziału Spółek Katowice (art. 536-537 Kodeksu Spółek Handlowych)
 • badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych)
 • badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych),

Poniżej przedstawiamy Państwu listę wybranych klientów, dla których świadczyliśmy usługi wynikające z KSH:

 • Apteka „NOWA” Jolanta Studzińska
 • Apteka „ELIXIR” Elżbieta Możdżeń
 • BIOSCIENCE Spółka Cywilna Beata i Konrad Maciejewscy
 • DOMKAT S.A.
 • e-dym Sp. z o.o.
 • Firma Handlowo-Usługowa „PERFEKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • FLOTA LOGISTIC Sp. z o.o.
 • Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF Sp. z o.o.
 • JANECK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna
 • Kołodziej Tomasz PIAST-CARGO
 • MOMUS 2 Sp. z o.o. SKA
 • Place Zabaw „SATERNUS” Sp. z o.o.
 • POL-TV MULTIMEDIA Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WIBA” Tadeusz Bryczek
 • Silesia Jeans Krzysztof Słowikowski
 • SUMMIT S.A.
 • Voltea Sp. z o.o.