Audyt

Audyt projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków unijnych, PFRON

Proponujemy Państwu także przeprowadzanie audytu projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,środków PFRON oraz sporządzenie opinii i raportów z audytowanych projektów.

Celem audytu zewnętrznego projektu jest uzyskanie podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych dokumentach związanych z realizowanym projektem. Celem audytu jest także dokonanie obiektywnej i niezależnej oceny prawidłowości realizacji projektu unijnego.

Audyt projektów unijnych obejmuje przede wszystkim:

 • sprawdzenie prawidłowości i zasadności poniesionych wydatków
 • analizę prawidłowości dokumentacji
 • analizę stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków
 • analizę procesu sprawozdania z realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu

Przeprowadziliśmy audyty projektów finansowanych z funduszy i dotacji zewnętrznych w następujących Jednostkach:

 • Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau w Oświęcimiu
 • Fundacja Kamili Skolimowskiej
 • Optima s.c.
 • Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji
 • Szkoła Policji w Katowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej
 • Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
 • Evatronix IP Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
 • Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej