Krajowy System e-Faktur (KSeF)

25.08.2023

Faktury ustrukturyzowane są fakturami wystawianymi przez podatników przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Faktury te są wystawiane przy wykorzystaniu udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru – wzór ten jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP – i są uznawane za wystawione w dniu przesłania ich do Krajowego Systemu e-Faktur. Są one przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

 

1 września weszły w życie pierwsze przepisy nowelizacji ustawy o VAT z 16 czerwca 2023 r., która wprowadza obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598).  Dotyczą jednak wyłącznie wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących, a celem zmian jest uproszczenie fakturowania i dostosowanie do wymogów KSeF. Sam obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie natomiast 1 lipca 2024 r.