Biała lista i split payment – kary i sankcje od stycznia 2020

31.10.2019

Od 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać kolejne podatkowe sankcje związane z zapłatą na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu. Sankcje te dotyczą zarówno podatku VAT, jak i podatku dochodowego. Sankcje te mają jednak zastosowanie tylko wówczas, gdy spełniony jest szereg warunków.