Od 1 lutego niższe stawki VAT na żywność, energię, paliwa i nawozy

31.01.2022

W związku z działaniami, która mają zapobiec rosnącej inflacji od 1 lutego została obniżona stawka VAT na określoną grupę towarów. Obniżka jest czasowa – będzie trwała do 31 lipca 2022 r. Niższy VAT wprowadzono na:

żywność (do stawki 0%);
energię elektryczną i energię cieplną (do stawki 5%)
paliwa silnikowe tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową,
    gaz skroplony LPG (do stawki 8%);
nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (do
    stawki 0%);
gaz ziemny (do stawki 0%);