Ministerstwo Finansów ponownie przesuwa termin zapłaty zaliczek na PIT

01.06.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 1.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego terminy wpłat pobranego przez płatników podatku wyglądają następująco:

Podatek pobrany w: Termin wpłaty dla podatników nie dotkniętych COVID-19 Termin wpłaty dla podatników dotkniętych COVID-19 Zmiana terminu wpłaty dla podatników dotkniętych COVID-19
marcu do 20 kwietnia do 1 czerwca do 20 sierpnia
kwietniu do 20 maja do 1 czerwca do 20 października
maju do 22 czerwca do 22 czerwca do 20 grudnia