Zmiana terminów zamknięcia roku 2019

01.04.2020

W związku z trwająca epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru lub organu sprawozdań finansowych. Zmienione terminy odnoszą się do roku obrotowego, kończącego się między dniem 30 września 2019 r. a dniem 30 kwietnia 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570