Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT

31.10.2019

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy przewidujące składania nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT_7M/VAT_7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT.